Nazar Nedir


Nazar değen kişi ne yapmalı ? Halk arasında hayranlıkla yada bir şeyi aşırı derecede beğenme sonucunda gözdeki fotoreseptörlerin kasılması ile çıkan zararlı ışınların bir nesneye değdiğinde kırılması, bir insana değdiğinde ise insan sağlığını bozması şeklinde yorumlanır nazar değmesi.

Nazar değmesi nasıl anlaşılır nasıl etkiler ? Nazar üç şekilde tesir edebilir. Birincisi sarsıcı şekilde, ikincisi kırıcı yada yıkıcı şekilde, üçüncüsü ise yakıcı şekilde değmektedir. Nazar herşeye değebilir. Özellikle nazar bir insana değdiği zaman kişinin aurası zayıfldığı yada yırtıldığı için hastalıklara sebep olabilir. Öyle yüksek düzeyde değen nazarlar vardır ki, canlı nesnelere tesir ettiğinde ölüme kadar götürebilir. Kuran'ı Kerim'de O inkâr edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devirecekler diye bahsedilen ayet olan Kalem süresi nazara işarettir.
Nazar Nedir ? Nazar Değmesi?

Nazar değmesi nasıl geçer ? Pekçok zaman çevremizde bulunan nazarı etkili insanların, nazarlarını kötü enerji olarak çektiğimizi düşünürüz. Nazar değmesi durumunda çoğunlukla kendimizi bütün gün halsiz ve yorgun hissederiz. Halk arasında nazar değmesi olarak bilinen kötü enerji, çoğunlukla tesir ettiğinde, insanların nazardan etkilendiği ve oldukça kendilerini kötü hissettikleri bir gerçektir Aslında nazar, tamamen nagatif enerjidir yoğunluğudur.

 


Nazar Nedir ?

Nazar değen kişi ne yapmalı ? Hayranlık ve birazda kıskançlık derecesi ile bir şeye çok beğenerek bakmak yada yönelmek ile gözlerden çıkan ışınların meydana gelmesi nazar olarak bilinmektedir.

Nazar, neye çok beğenerek bakılmış ise onun kırılması bozulması, nazar ışınlarının değmesi sonucunda gerçekleşir. Bu gözden çıkan zararlı bakış eğer bir insana değiyorsa insan sağlığının bozulması meydana gelmektedir. Nazar etkileri genellikle insanların öfkeli, agresif ve kıskançlık anlarında daha çok arttığı ve yıkım gücünün bu şekilde daha da fazla olduğu araştırmalara göre tespit edilmiştir.Bioenerji ve Nazar Arasındaki Bağ ?

Nazar değmesi nasıl geçer ? Bioenerji, bir çok hastalıkların tedavi edilmesinde bugun artık modern tıbbında inkar edemeyeceği bir hal almıştır. Özellikle başta ABD olmak üzere bugün İngiltere'de, Rusya'da oldukça yaygındır. Dünya'da Tamamlayıcı Tıp olarak kabul edilen Bioenerji 1976 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiştir.

Şu bir gerçektir ki, her insanın bir enerjisi olduğu için vücudumuzdan da bir enerji yayıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. O yüzden gözden de, elektromanyetik, ultraviyole gibi ışınlarındayayılması yada çıkması da mümkündür.

Her insanın bir enerjisi olduğu için bir takım kıskançlık, imrenerek bakmak gibi duyulan olumsuz negatif duygularla bu enerji tesiri gözlerden de akarak bir nesneye yada bir insana da çarpmakta ve yıkıcı etki bırakmaktadır.

Halk Arasında Nazara Olan Bakış Nedir?

Nazar değmesi nasıl anlaşılır ? Tarih boyunca bazı insanların çok beğendikleri bir şeye bakışlarıyla zarar verdikleri görülmüştür. Çoğu zaman siz de kendi hayatınızda yada çevrenizdeki insanların hayatında defalarca bazı şeylerin ansızın çatladığına, kırıldığına şahitlik ettiğiniz olmuştur. Yada kendinize nazar değdiğinde birden bire rahatsızlandığınız, halsizleştiğiniz olmuştur.

İşte bu yaşanan durumların  sebebinin, tıbbi metotlarla bir açıklanması yoktur. Fakat yapılan araştırmalarda Nazar değmesinin insan vücudunda bulunan atomlarının bozulması sonucunda olduğu ve nazarın bir biyolojik boyutununda olduğu ortaya çıkmıştır.

Nazar, bugün dünyanın hemen hemen her yerinde milyonlarca insan tarafından tanınmakta ve nazarın varlığına inanılmaktadır. Ve bu negatif yıkıcı enerjinin tesiri her ne kadar bilimsel metotlarla açıklanamasa da nazar, bugün Parapsikolojinin inceleme alanına girmektedir. Özellikle Anadolu kültüründe yer alan nazar inancı ve bu inancın somut bir yansıması olan nazarlıklarda günümüze kadar ulaşan somut örneklerdendir.