Nazar Nedir

Nazar, halk arasında hayranlıkla yada bir şeyi aşırı derecede beğenme sonucunda gözdeki fotoreseptörlerin kasılması ile çıkan zararlı ışınların bir nesneye değdiğinde kırılması, bir insana değdiğinde ise insan sağlığını bozması şeklinde yorumlanır.

Nazar üç şekilde değer. Birincisi sarsıcı şekilde, ikincisi kırıcı yada yıkıcı şekilde, üçüncüsü ise yakıcı şekilde değmektedir. Nazar herşeye değebilir. Özellikle nazar bir insana değdiği zaman kişinin aurası zayıfldığı yada yırtıldığı için hastalıklara sebep olabilir. Öyle yüksek düzeyde değen nazarlar vardır ki, canlı nesnelere tesir ettiğinde ölüme kadar götürebilir. Kuran'ı Kerim'de O inkâr edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devirecekler diye bahsedilen ayet olan Kalem süresi nazara işarettir.